طرح های فرم تماس 7

7 سبک مختلف برای انتخاب فرم. به سادگی از فرم تماس با عناصر ویژوال کامپوزر استفاده کنید.

فرم تماس را انتخاب کنید

رنگ متن

رنگ پس زمینه فیلد ورودی

رنگ بردر فیلد ورودی

رنگ متن دکمه

رنگ متن هوور دکمه

رنگ پس زمینه دکمه

رنگ بردر دکمه

رنگ بردر هوور دکمه

اندازه دکمه - کوچک ، متوسط یا پهنای کامل

استایل 1 فرم تماس

  استایل 2 فرم تماس

   استایل 3 فرم تماس

    استایل 4 فرم تماس

     استایل 5 فرم تماس

      استایل 6 فرم تماس

       استایل 7 فرم تماس

        استایل 8 فرم تماس